Definities en interpretatie

Interpretatie

De woorden die beginnen met een hoofdletter hebben de betekenis zoals bepaald onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of in meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

  • Land verwijst naar Peru

  • Bedrijf (aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "We", "Ons" of "Onze" in deze overeenkomst) verwijst naar Van Tol-Heraud EIRL, Jr. Grimaldo Reategui del Aguila 116, Surco, Lima 15038, Peru.

  • Inhoud verwijst naar inhoud zoals tekst, afbeeldingen of andere informatie die door U kan worden geplaatst, geüpload, gelinkt of op een andere manier beschikbaar kan worden gesteld door U, ongeacht de vorm van die inhoud.

  • Apparaat: is elk apparaat dat toegang heeft tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.

  • Dienst verwijst naar deze Website en de Diensten die via deze website worden aangeboden.

  • Algemene voorwaarden (ook wel "Voorwaarden" genoemd) verwijst naar deze Algemene Voorwaarden die de volledige overeenkomst vormen tussen U en het bedrijf met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

  • Sociale mediadiensten van derden: alle diensten of inhoud (inclusief gegevens, informatie, producten of diensten) die worden geleverd door een derde partij die door de Service kan worden weergegeven, opgenomen of beschikbaar gesteld.

  • Website verwijst naar Van Tol-Heraud EIRL, bereikbaar via http://www.vantol-heraud.com

  • Met U en Uw wordt verwezen naar de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of een andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, indien van toepassing.

Erkenning

Dit zijn de Algemene voorwaarden voor het gebruik van deze Service en de overeenkomst die tussen U en het Bedrijf van kracht is. In deze algemene voorwaarden worden de rechten en verplichtingen van alle gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Dienst vastgelegd.

Uw toegang tot en het gebruik van deze Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de Dienst of deze gebruiken.

Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze Algemene voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de Dienst.

U verklaart dat U ouder bent dan 18 jaar. Het bedrijf staat niet toe dat personen jonger dan 18 jaar gebruikmaken van de Dienst.

Uw toegang tot en het gebruik van deze Dienst is afhankelijk van Uw aanvaarding en naleving van het Privacybeleid van het Bedrijf. Ons Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke gegevens wanneer u de applicatie of de website gebruikt en vertelt u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. Lees ons Privacybeleid goed door voordat U onze Dienst gebruikt.

Uw recht om inhoud te plaatsen en/of te uploaden

Onze Dienst staat U toe om Inhoud te plaatsen en/of te uploaden. U bent verantwoordelijk voor de Inhoud die U plaatst en/of uploadt naar de Dienst, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en gepastheid ervan.

U verklaart en garandeert dat: (i) de Inhoud is van U (U bent de eigenaar ervan) of U hebt het recht om het te gebruiken. U mag geen Inhoud verzenden die onwettig, beledigend, schokkend, bedoeld om afschuw op te wekken, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen of op een andere manier aanstootgevend is.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites van derden of naar diensten die geen eigendom zijn van of worden beheerd door het Bedrijf.

Het Bedrijf heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor om het even welke schade of verlies die veroorzaakt of waarvan wordt beweerd dat ze veroorzaakt zijn door het gebruik van, of het vertrouwen op, dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via deze websites of diensten.

We adviseren U ten zeerste om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites of diensten van derden die U bezoekt te lezen.

Toepasselijk recht

De wetten van het Land, met uitzondering van zijn regels over wetsconflicten, zijn van toepassing op deze Algemene voorwaarden en Uw gebruik van de Dienst. Uw gebruik van de Dienst kan ook worden onderworpen aan andere lokale, staats-, nationale of internationale wetten.

Interpretatie van de vertaling

Deze Algemene voorwaarden zijn vertaald uit het Engels. U stemt ermee in dat de oorspronkelijke Engelse tekst doorslaggevend is in het geval van een geschil.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u dit minstens 30 dagen vooraf te melden, voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wijziging van belang is, wordt naar Ons eigen goeddunken bepaald.

Door onze Dienst te blijven raadplegen of gebruiken nadat deze wijzigingen van kracht gaan, gaat U ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene algemene voorwaarden. Als U niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, stop dan met het gebruik van de Website en de Dienst.

Neem contact met Ons op

Als U vragen heeft over deze Algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op:

TERUG